Ключът към успеха на една дигитална трансформация е в бързината

Ключът към успеха на една дигитална трансформация е в бързината

Време за четене: 3 минути

 

От години на нашия пазар се говори за дигитална бизнес трансформация, която бързо стана факт за много бизнеси по един или друг начин. Сегашните компании се раждат в дигитална среда и първите стъпки, които правят са трите клика до бутона „Купи“. Офисите им са виртуални, процесите напълно автоматизирани и първите служители са програмисти. Всички останали компании са стъпили на прага на необходимостта от дигитална трансформация. Стартът на този процес сам по себе си не е достатъчен, ключов елемент в него е бързината, с която той обхваща основните ключови елементи в компанията: Стратегия, Продукти, Взаимодействие, Технологии и Данни.

В същността си една успешна дигитална трансформация, крие няколко основни предизвикателства.

Да се открият новите ресурси, които да добавят стойност на сегашните потребители и да отворят възможности за нови. Да се минимализират опасностите от младите дигитализирани компании в конкретната сфера, за да се акцентира отново на стабилната основа и опит, който компаниите са изграждали с години и с усилия. И не на последно място, да се изгради процес на постоянно самообучение и усъвършенстване в посока дигитализация на ключовите процеси в компанията.

Колко бързо всеки един от нас обработва големи данни с информация, е едно от ключовите ограничения, ако дадено решение трябва да се вземе днес. ​ Голяма част от компаниите все повече автоматизират процеси, с цел да се помогне на повече хора да взимат по-малко, но по-добри решения, които са подходящи за тях. Създават се класификатори, базирани на данни, които целят избягване на субективизма при взимането на решение и цифровата му ​ аргументираност.

Основата на дигиталния бизнес се корени в бързината, с която могат да се дигитализират основните ключови елементи в организацията. В книгата си „Дигитална Бизнес Трансформация“, Нигел Ваз, CEO на Publicis Sapient, споделя че акронимът „SPEED – Strategy, Product, Experience, Engineering, Data“ e в основата на дигиталната трансформация за всяка една компания и дава знанието за това как всички тези елементи се събират заедно и работят в синхрон. Задължителните стартови стъпки, през които трябва да се мине според него са три:

1. Да изградите в себе си и в екипа способност за идентифициране и реализиране на стойност за вашите клиенти и бизнеси в цифрови измерения;

2. Да погледнете на вашата компания като организъм, функциониращ в постоянен бета режим: да изградите култура, в която да сте способни ежедневно да учите, да се обучавате и да се учите отново;

3. Да разберете кои са възможностите, които ще ви определят като компания на бъдещето.

Конкурентното предимство не идва само от технологичните инструменти, в които сте инвестирали: то идва от интегриран набор от възможности. Това, което сте в състояние да създадете с тези възможности, и култура, която приема промяната. Нашето убеждение е, че ако клиентите ни могат да използват тези възможности, за да си помогнат да подобрят начина си на работа чрез дигитализация на основни процеси, това ще създаде истинско конкурентно предимство за тях. Тези възможности не могат да бъдат изградени и експлоатирани изолирано. Заедно те могат да отключат практически неограничен ресурс и потенциал. Разпределени, те ще помогнат донякъде в конкретни случаи, но няма да успеят да достигнат нивото на дигиталната трансформация, което всеки от нас цели.

Всеки елемент на SPEED трябва да подсили крайната цел за отключване на стойност. Бизнесът трябва да изясни какъв проблем трябва да бъде решен и след това, подобно на лазер, да се фокусира върху него по начин, който е от полза за клиентите и за самия него. Ето защо бързината в начина, по който трансформираме себе си и бизнеса спрямо динамичната среда, в която живеем, е ключов.

Предизвикателството, пред което са изправени установените предприятия, е това, което ги е направило успешни в миналото. Това всъщност може да попречи на бъдещия им успех. Например, взимането на решения не може да бъде изключителна компетентност само на хората от върха в дадена ​ компания. При ясно изградени процеси и заложени цели, всеки един мениджър би трябвало автономно да носи отговорност за действията си, стига те да са базирани на достатъчно данни. ​ По същия начин предприятията не могат да очакват да бъдат толкова пъргави и отзивчиви, когато различните им отдели са по същество отделени. Това може да звучат като лесни за разбиране концепции, но са изключително трудни за прилагане в компании, които разчитат на едни и същи модели от години, ако не и десетилетия.

В Digitas се опитваме да създадем ​ култура на обмен, в която хора, които искат да „знаят всичко“, се срещат с хора, които искат да „научат всичко“. Ролята на културата в контекста на трансформирането на нашия бизнес е абсолютно критична.

Да бъдеш успешен в бизнеса често означава да разбереш какво е било успешно през годините, но сега само това не е достатъчно. Днес, компаниите трябва постоянно да се учат, да се обучават и да се учат отново, за да се трансформират.

 

Автор: Ваня Дунчева, управляващ директор на Digitas Sofia, част от Publicis Groupe България, [email protected]

Тенденции в комуникациите Прогнози: бизнес и потребители Бизнес трансформация
относно CMO Insider

Надеждна информация, анализ и експертно мнение по отношение на социалните нагласи, маркетинга, медиите и рекламните тенденции, които ще бъдат полезни при вземането на важни бизнес решения по време и след пандемията COVID-19.

CMO Insider
бул. България 118
бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България