Клиентски-ориентираната култура като основа за управлението на клиентското изживяване

Клиентски-ориентираната култура като основа за управлението на клиентското изживяване

време за четене: 3 минути

Клиентското изживяване се очертава като ключов двигател на растежа и ключов диференциатор при избор на дадена марка или компания. Доброто клиентско изживяване трябва да бъде в основата на всеки процес на бизнеса.

Как се постига: като направим бизнеса по-човешки и помагаме на служителите да бъдат емоционално свързани с неговата мисия и цел. Това от своя страна изгражда отдаденост в предоставянето на желаното клиентско изживяване.

Пътят към подобно осъзнаване минава през това да се помогне на служителите да разберат своята роля в по-широкия контекст на развитието на организацията. Това после приема своя израз в ежедневните им дейности, така че да се постигне желаната клиентски-ориентирана култура.

Как организационната култура помага на управлението на потребителското изживяване: като стимулира правилния начин на мислене, отношение и ангажираност:

Story image

Това e задължителната основата, върху която бизнесът да започне да надгражда, за да въведе практиките за управление на клиентското изживяване на оперативно ниво. Ще посветим повече материали на тази тема през следващите седмици.

Потребителско изживяване Бизнес трансформация
относно CMO Insider

Надеждна информация, анализ и експертно мнение по отношение на социалните нагласи, маркетинга, медиите и рекламните тенденции, които ще бъдат полезни при вземането на важни бизнес решения по време и след пандемията COVID-19.

CMO Insider
бул. България 118
бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България