Едва една трета от българските HR специалисти са работили в посока изграждане на успешен работодателски бранд

Едва една трета от българските HR специалисти са работили в посока изграждане на успешен работодателски бранд

време за четене: 4 минути

Изследователска агенция Pragmatica проведе проучване сред представители на HR общността и занимаващите се с изграждане на работодателска марка в България*, с цел да установи какви са нагласите към пазара на труда, както и склонността към провеждане на инициативи за изграждане на работодателския бранд.

Ето накратко основните открития от проучването:

  • Тенденциите на трудовия пазар през последните 1-2 години са оценени положително от 38% от работещите в HR сектора. Според тях пазарът на труда се развива в добра посока.
  • 55% от HR-ите определят като достатъчен броя на кандидатите за обявените работни позиции. 42% от HR-ите обаче намират кандидатите за НЕДОСТАТЪЧНО.
  • Като цяло потенциалните нови служители имат добри професионални компетенции според експертното мнение на HR-ите. Освен професионалните умения, HR-ите намират личностите характеристики на кандидатите като още по-силни.
  • Въпреки добрите “меки и твърди умения”, работодателите често се сблъскват с проблема, че бъдещите служители са с по-високи очаквания за заплатата от възможното.
  • Нереалистичните представи на кандидатите за работа сформира потенциален проблем, с който компаниите се сблъскват, а именно да намерят наистина подходящи кадри. Още по-трудно се оказва обаче добрите служители да бъдат запазени.
  • От съществено значение за работещите в сферата на човешките ресурси, е информационно обезпечаване относно имиджа на компанията, в която работят. За тях е интересно да разберат какъв е имиджът на работодателския бранд както през очите на настоящите и бъдещите служители, така и през очите на всички, работещи в техния сектор.
  • Въпреки че HR-ите смятат за полезно да разберат какъв е имиджът на компанията, преобладаващата част от тях не са провеждали проучване за оценка силата на марката като работодател. Тези обаче, които са осъществявали такъв тип проучване, са удовлетворени от ползата му.
  • Едва една трета от изследваните лица са работили в посока изграждане на успешен работодателски бранд и са провеждали инициативи за това. Най-често провежданите инициативи са тиймбилдинги, кариерни форуми, корпоративна социална отговорност и различни рекламни и маркетингови кампании.

* Изследвано е мнението на HR специалисти, HR мениджъри, HR директори, Employer brand мениджъри, както и други кадри, занимаващи се с управление на човешките ресурси във фирми на българския пазар. Период на провежедане: 25.06.2020 – 22.07.2020.

 Пълната версия на доклада може да видите тук:

Pragmatica-HR-Report 2020.pptx 10 MB

Ако имате въпроси по някоя от темите от проучването, може да се свържете с Диньо Маджаров: [email protected]

относно CMO Insider

Надеждна информация, анализ и експертно мнение по отношение на социалните нагласи, маркетинга, медиите и рекламните тенденции, които ще бъдат полезни при вземането на важни бизнес решения по време и след пандемията COVID-19.

CMO Insider
бул. България 118
бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България