Бизнес трансформация

Preview: ROI genome

ROI genome

10 фактора за повишаване на маркетинг ефективността*

Търговията на дребно страда от дефицит на данни след COVID-19

Търговията на дребно страда от дефицит на данни след COVID-19

Потребителско поведение, Бизнес трансформация
Google губи влиянието си сред маркетинг мениджърите, изместен от творческите агенции: прочуване на R3 Worldwide и Campaign Asia

Google губи влиянието си сред маркетинг мениджърите, изместен от творческите агенции: прочуване на R3 Worldwide и Campaign Asia

Бизнес трансформация
Доклад на Epsilon за ефекта на COVID-19 върху финансовите услуги

Доклад на Epsilon за ефекта на COVID-19 върху финансовите услуги

Потребителско поведение, Бизнес трансформация
Новият маркетинг мениджър на Walmart ще е подчинен на мениджър клиенти – каква е причината за необичайната структура

Новият маркетинг мениджър на Walmart ще е подчинен на мениджър клиенти – каква е причината за необичайната структура

Потребителско изживяване, Бизнес трансформация
Клиентски-ориентираната култура като основа за управлението на клиентското изживяване

Клиентски-ориентираната култура като основа за управлението на клиентското изживяване

Потребителско изживяване, Бизнес трансформация
Готови ли сте за новата реалност? 5 ключови области за стратегическа адаптация на бизнеса

Готови ли сте за новата реалност? 5 ключови области за стратегическа адаптация на бизнеса

Бизнес трансформация
Как извънредното положение се отрази на служителите в България: отношение и очаквания към работодателите: проучване на Прагматика

Как извънредното положение се отрази на служителите в България: отношение и очаквания към работодателите: проучване на Прагматика

Бизнес трансформация
относно CMO Insider

Надеждна информация, анализ и експертно мнение по отношение на социалните нагласи, маркетинга, медиите и рекламните тенденции, които ще бъдат полезни при вземането на важни бизнес решения по време и след пандемията COVID-19.

CMO Insider
бул. България 118
бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България