All Digital Everything: Ноември 2020

All Digital Everything: Ноември 2020

време за четене: 7 минути

Кратък обзор на новостите от Facebook, Instagram, LinkedIn от нашия Digital Unicorn @ Digitas Sofia, Нина Дякова

Facebook

Instagram

LinkedIn

Snapchat

Twitter

YouTube

Google

TikTok

WhatsApp

Pinterest

Spotify

Apple

Тенденции в комуникациите
относно CMO Insider

Надеждна информация, анализ и експертно мнение по отношение на социалните нагласи, маркетинга, медиите и рекламните тенденции, които ще бъдат полезни при вземането на важни бизнес решения по време и след пандемията COVID-19.

CMO Insider
бул. България 118
бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България