All Digital Everything: Февруари 2021

All Digital Everything: Февруари 2021

време за четене: 3 минути

Кратък обзор на новостите от Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube, Pinterest и Spotify от нашия Digital Unicorn @ Digitas Sofia, Нина Дякова

Facebook

Instagram

TikTok

Twitter

LinkedIn

Google

Pinterest

YouTube

Apple

Spotify

Друго

Тенденции в комуникациите
относно CMO Insider

Надеждна информация, анализ и експертно мнение по отношение на социалните нагласи, маркетинга, медиите и рекламните тенденции, които ще бъдат полезни при вземането на важни бизнес решения по време и след пандемията COVID-19.

CMO Insider
бул. България 118
бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България