All Digital Everything: Декември 2020

All Digital Everything: Декември 2020

време за четене: 7 минути

Кратък обзор на новостите от Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Google от нашия Digital Unicorn @ Digitas Sofia, Нина Дякова

Facebook

Instagram

LinkedIn

TikTok

Twitter

Google

Snapchat

Whatsapp

Reddit

Друго

 

Тенденции в комуникациите
относно CMO Insider

Надеждна информация, анализ и експертно мнение по отношение на социалните нагласи, маркетинга, медиите и рекламните тенденции, които ще бъдат полезни при вземането на важни бизнес решения по време и след пандемията COVID-19.

CMO Insider
бул. България 118
бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България